PATENTOVÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁŘ

Jandová – Vaňková

členové Komory patentových zástupců ČR a kvalifikovaní Evropští zástupci pro ochranné známky a průmyslové vzory působící nejen v celé ČR, ale především v Brně a okolí.

S ČÍM SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT

  • ochrana designu (průmyslových vzorů) v ČR, EU a mezinárodně
  • zastupování před příslušnými úřady v průběhu správních řízení (přihlašovacích, námitkových, připomínkových, zrušovacích, určovacích…)
  • sledování průmyslově právních aktivit konkurence
  • poradenství v oblasti průmyslově právní ochrany
  • zpracování smluv a odborných posudků
  • překlady z angličtiny, italštiny a němčiny

Ochranné známky

Ochrannou známkou může být takové označení, které je dostatečně odlišné od jiných označení užívaných pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby. Na ochrannou známku se vydává Osvědčení o zápisu. Vlastník ochranné známky...

 

DALŠÍ INFORMACE

Průmyslové vzory

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled (design) výrobku nebo jeho části. Jako průmyslový vzor lze přihlásit k ochraně výrobek, který je nový a který je typický zejména svým tvarem, liniemi, obrysy, barvou, strukturou nebo zdobením.

 

DALŠÍ INFORMACE

Vynálezy – patenty

Vynálezem je takové technické řešení, které je nové, je výsledkem vynálezecké činnosti a je možné ho vyrábět nebo jinak využívat v různých oblastech hospodářství. Vynález je možné chránit patentem. Pro udělení patentu...

DALŠÍ INFORMACE

Užitné vzory

Užitný vzor se často označuje jako tzv. malý patent. Uděluje se na menší mechanické, praktické vynálezy (zařízení, nástroje, předměty do domácnosti), které jsou nové, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a je možné...

 

DALŠÍ INFORMACE

 

PEČLIVOST

naše služby provádíme s maximální přesností. Snažíme se porozumět požadavku klienta a skloubit ho s možnostmi, které průmyslově právní ochrana nabízí.

STAROSTLIVOST

svým klientům se věnujeme, komunikujeme s nimi, udržujeme kontakt. Nejsme „anonymní“ poskytovatelé služeb.

DŮVĚRYHODNOST

jako patentoví zástupci zapsaní v Komoře patentových zástupců ČR jsme vázáni mlčenlivostí o všech skutečnostech, se kterými se při výkonu naší činnosti setkáváme. Nemusíte mít tedy obavy z vyzrazení vašich záměrů.

Proč právě my?

V oblasti průmyslově právní ochrany pracujeme již od již od roku 1991.  Provádíme veškeré činnosti související s ochrannými známkami, průmyslovými vzory, užitnými vzory a vynálezy-patenty. Řídíme se heslem: PEČLIVOST – STAROSTLIVOST – DŮVĚRYHODNOST

Naší velkou předností je pečlivost, se kterou provádíme tyto činnosti, i starostlivost, kterou věnujeme našim klientům.

 

Kancelář

Nerudova 1095, 664 34 Kuřim

Brno a okolí, Jihomoravský kraj, ČR

Tel./fax 541 231 784

Ing. Marie Jandová

patentový zástupce

mobil: +420 606 254 592

e-mail:janding@volny.cz

Mgr. Kateřina Vaňková

patentový zástupce

mobil: +420 728 402 903

e-mail: vankova@patentagency.cz